CZŁONKOSTWO

CZŁONKOSTWO

Zasady przyjmowania do Towarzystwa precyzyjnie określa statut. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Uzyskanie statusu członka zwyczajnego następuje po złożeniu przez kandydata deklaracji członkowskiej. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania statusu członka zwyczajnego należy do kompetencji Zarządu Głównego.

Członkostwo powstaje z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków.

Wzór deklaracji członkowskiej: TUTAJ.