MISJA

Polskie Towarzystwo Medycyny Personalizowanej zostało powołane w 2016 roku przez interdyscyplinarną grupę profesjonalistów medycznych, w tym onkologów, genetyków klinicznych oraz specjalistów zdrowia publicznego. Celem głównym Towarzystwa jest rozwój i pozycjonowanie medycyny personalizowanej w systemie ochrony zdrowia w Polsce i na świecie. Ponadto, PTMP aktywnie podejmuje działania na rzecz wspierania nowej jakości w medycynie i wynikającej z niej potrzeby zmiany podejścia do organizacji opieki zdrowotnej i sposobu jej udzielania. Poprzez swoje działania Towarzystwo dąży do upowszechniania wiedzy na temat ukierunkowanego leczenia (w tym diagnostyki molekularnej), rozpowszechniania wiedzy dotyczącej medycyny personalizowanej z pespektywy wyzwań systemowych, finansowych i organizacyjnych, a także budowy świadomości społecznej na temat terapii ukierunkowanej i korzyści dla pacjentów wynikających z praktycznego stosowania medycyny personalizowanej. Poprzez wpieranie współpracy pomiędzy różnymi dziedzinami klinicznymi i naukami podstawowymi, PTMP dąży do wpierania optymalnego modelu działania na rzecz rozwoju medycyny personalizowanej. W ramach celów statutowych Towarzystwo podejmuje również działania dotyczące etycznych aspektów wdrażania medycyny personalizowanej, w tym propagowania zagadnień podmiotowości pacjenta w procesie leczenia oraz identyfikacji wyzwań prawnych wynikających z personalizowanego podejścia do pacjentów. Wiodącym obszarem zainteresowań PTMP jest stosowanie osiągnięć medycyny personalizowanej w medycynie klinicznej, niemniej jednak realizowane są również działania na rzecz implementacji komunikacji personalizowanej w działaniach edukacyjno-informacyjnych w zdrowiu publicznym.