Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to doroczna konferencja, podczas której poruszane są istotne tematy związane z poprawą funkcjonowania systemu, jak i zwiększenia skuteczności leczenia poprzez innowacyjne terapie personalizowane. Członkowie Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej brali aktywny udział w panelach dyskusyjnych organizowanych w ramach Forum. VIII Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej miało miejsce w dniu 12 czerwca 2023 r. w murach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pełny zapis wideo z Forum dostępny jest pod adresem: https://www.medexpress.pl/wydarzenia-kampanie/viii-miedzynarodowe-forum-medycyny-personalizowanej/