W dniu 9 czerwca 2023 r. odbył się Zwyczajny Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej. W trakcie Zjazdu omawiano najważniejsze aktywności Towarzystwa na najbliższe lata, planowano projekty naukowe i edukacyjne oraz przeprowadzono wybory nowych władz Towarzystwa.

Władze Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej kadencji 2023-2027

Zarząd Główny:

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gujski – Prezes Zarządu Głównego

Prof. dr hab. n. med. Jarosław B. Ćwikła – Wiceprezes Zarządu Głównego

Dr hab. n. med. Mateusz Jankowski, prof. CMKP – Sekretarz Zarządu Głównego

Dr hab. n. med. Beata Jagielska – Skarbnik

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki – Członek Zarządu Głównego

 

Komisja Rewizyjna:

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas

Dr n. med. Andrzej Silczuk

Dr n. med. Piotr Bednarski