VIII Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to doroczna konferencja, podczas której poruszane są istotne tematy związane z poprawą funkcjonowania systemu, jak i zwiększenia skuteczności leczenia poprzez innowacyjne terapie personalizowane.

Walny Zjazd Członków PTMP

W dniu 9 czerwca 2023 r. odbył się Zwyczajny Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej. W trakcie Zjazdu omawiano najważniejsze aktywności Towarzystwa na najbliższe lata, planowano projekty naukowe i edukacyjne oraz przeprowadzono wybory nowych władz Towarzystwa.